Utebliven tidning

Har du inte fått någon tidning?

Vi beklagar!

Vid utebliven tidning:

Ring 010-175 16 02 (kl. 07-16)

eller maila till kalmar@pointlogistik.se