Räckvidd och läsarprofil

Nå hushållen i Kalmar, Torsås, Nybro, Mönsterås, Oskarshamn och Öland

KalmarPosten förmedlar regionala reportage och annonser till hushåll, företag och organisationer.

KalmarPosten är en av Sveriges största gratisutdelade tidningar som går till alla hushåll och företag i Kalmar, Torsås, Nybro, Mönsterås och Öland samt till villaägare och företag i Oskarshamn. Dessutom med utgivning till sommarhushåll under juli. Det gör KalmarPosten till en stark annonsbärare och en effektiv marknadsföringskanal i länet.

 • Kalmarpostens läsare

  Räckvidd 66.000 läsare
  Källa: Sifo Orvesto Helår 2018.

  Upplaga 73.300 ex

  Så här ser vår upplaga ut i jämförelse med andra medier i regionen

  Källa: RS/TS 2017-2018.

  Hur ser våra läsare ut?

   Ålder
  Boendeform
  Sysselsättning
  Kön
  Hushållsstorlek

  Källa: Sifo Orvesto Helår 2018.

  Vikten av att synas i gratistidning

  Gratistidningen har hög trovärdighet, vilket också omfattar dig som annonsör och dina annonser. Läsarna har en mer positiv inställning till annonser i gratistidningen än i många andra medier.

  Andel ganska eller mycket positiva till reklam i dessa medier

  Källa: Sifo Orvesto 2018.

  Öka din räckvidd – vi hjälper dig

  Repetition och tillskott är dubbel vinst!

  Med flera införanden ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler införanden.

  Källa: Sifo Orvesto 2018

  Diagrammet visar antal unika personer